Stromend water wordt levend water

Stromend water wordt levend water

Water is cruciaal voor het leven. Maar om echt te leven is er meer nodig. Mensen kunnen het nog zo goed hebben, lichamelijk en materieel gezien, maar toch diep ongelukkig zijn. Geluk en innerlijke vrede, voldoening is niet afhankelijk van materiële welvaart.
Aangezien GAiN verbonden is met een wereldwijd christelijk netwerk – GAiN is gelieerd aan CCC International / Agapè – lopen de blijvende plaatselijke contacten normaal via die kanalen. Deze werkwijze is ook overeengekomen met de regeringen van de betroffen landen (Benin heeft hier zelfs om gevraagd).

De nazorg houdt in – naast de watergerichte trainingen - dat er contact gemaakt wordt met een dichtbij zijnde kerkelijke gemeente en er daar een kleine groep mensen toegerust wordt op het gebied van ‘geestelijke nazorg’. In een aantal weken wordt een celgroep gevormd die onder leiding van het ‘Jezusfilmteam’ van GAiN leren om in kleine groepen een serie van nazorg-bijbelstudies te geven. Die groep gaat dan samen met het ‘Jezusfilmteam’ naar het ‘nieuwe dorp’ en vertoont daar – in overleg en met toestemming van de lokale leiders – de film ‘Jesus’. Dit is een zowel door christenen als moslims veel gewaardeerde film die al sinds eind 1979 in meer dan 1100 talen is verschenen en overal ter wereld nog steeds vertoond wordt.
Mensen die aangeven meer te willen leren, worden hierna dan in kleine groepen door de toegeruste nazorgers verder begeleid. Hierdoor ontstaan er ook weer banden tussen dorpen onderling.
Soms ontstaat er zo binnen één a twee weken een lokale gemeente van tientallen mensen. Het geheel laat vaak een blijvende opleving zien van het sociale leven in het dorp.
GaiN helpt de nieuwgelovigen ook met het bouwen van een ‘kerk’, meestal door een deel van de kosten te dragen (vaak is het dak een grote onkostenpost). De bouw wordt door de mensen zelf gedaan.