Het tekort aan schoon water

Het tekort aan schoon water (in Afrika)

Water, het lijkt alsof ‘het niet op kan’… Maar dat is een verraderlijk beeld.
97% van het water op aarde zit in de zeeën en oceanen, en dus is maar 3% zoet en goed voor leven.
2,1 % daarvan zit in de poolkappen en gletsjers opgesloten en nog eens 0,6 % zit meer dan 800 meter onder de grond en is daarmee ‘onbereikbaar’.
Dit betekent dat maar een heel klein deel van al het water in de wereld beschikbaar is om het leven op deze planeet te onderhouden.
Water is noodzakelijk voor het leven. Het zit in ons bloed. Het zit in alles wat we eten en drinken. Water houdt óns gezond, maar het is ook ‘van levensbelang’ voor landbouw en veeteelt en alle andere vormen van het economische systeem van de wereld.

Maar heel vaak is water ook de bron van veel ellende. Op veel plekken is er te weinig water en daardoor ontstaat er hongersnood. Maar tegenwoordig slaat de balans ook heel gauw door naar te veel water (stortregens en overstromingen) en dat laat dan een spoor van vernietiging en dood achter. Als noodhulporganisatie heeft GAiN met dat laatste vaak te maken (Myanmar, Pakistan, Manilla) maar ook helpen we in verscheidene landen omdat er daar structureel te weinig water beschikbaar is.
Een van de millenniumdoelen van de VN is het terugdringen van het gebrek aan water. Op wereldwijde schaal lijkt dat behoorlijk te lukken, maar dat is een gemiddelde dat sterk beïnvloed is door landen als India en China waar heel veel mensen het langzamerhand beter krijgen. Maar vele landen in Afrika halen de doelstellingen bij lange na niet.

De feiten zijn overduidelijk:
• 6000 mensen sterven per dag aan slecht water.
• 2,5 miljard mensen hebben onvoldoende hygiëne als gevolg van watergebrek
• Grote delen van Afrika (Sub-Sahara) lopen ver achter bij de doelstellingen qua waterbereik
• Op veel plaatsen zit het water te diep om het met goedkope middelen beschikbaar te maken

Meer dan 80 % van die mensen zonder goed drinkwater woont in dunbevolkte gebieden, daar
van heeft 50% helemaal geen schoon drinkwater (ze zijn aangewezen op moerassen en rivieren) en daarnaast moet 17% langer dan 30 minuten lopen naar de dichtstbijzijnde schone watervoorziening.

GAiN Water for Life richt zich op die landen en gebieden waar geen gemakkelijke oplossingen zijn om daar te helpen.