De strategie achter GAiN Water for Life

De strategie achter GAiN Water for Life

Water… iets wat wij als vanzelfsprekend beschouwen, is meer waard dan geld of goederen. Water is leven. Schoon water betekent gezondheid. Wereldwijd zijn er veel plekken met een tekort aan schoon water. Het GAiN Water For Life-programma speelt in op het watertekort.
Wat maakt GAiN waterprogramma zo uniek?! GAiN Water For Life…

• werkt in landen met een grote achterstand qua water; Benin, Togo en Tanzania
• concentreert zich op landelijke gebieden waar veel watertekort is en de nood hoog
• werkt samen met de landelijke regering
• heeft overleg met de plaatselijke leiders
• werkt aan een dekkend netwerk van watervoorzieningen
• boort systematisch en continue zodat veel dorpen bereikt worden
• boort diepwaterbronnen, meer dan 40 meter diep, naar aardlagen die met eenvoudige middelen niet te bereiken zijn
• levert een totaalpakket van nazorg, incl. training in onderhoud, management en financiële controle
• zorgt dat het dorp zelfstandig de pomp beheert
• heeft ‘eigen’, goedopgeleide teams van technisch lokaal personeel
• is zelfvoorzienend qua systematiek en waterboortechniek
• heeft (technische) nazorgteams die waar nodig ondersteuning bieden

Om het water op deze dieptes te bereiken is dure professionele apparatuur nodig. Door onze missionaire manier van werken is het prijskaartje van een waterput echter slechts € 7500,-. Als bedrijf, kerk of individu kunt u een (gedeelte van een put) sponsoren. <geven> geven/machtiging

<small><Voorbeeld sponsoring waterput> http://gainhelpt.nu/2011/02/gesponsorde-waterput-geopend-in-tanzania/
Lees meer over Water for Life <link /water> </small>