De effecten van beter water

De effecten van beter water

De nazorg van GAiN Water for Life helpt om de mensen als ‘totaal mens’ te versterken. De goede waterkwaliteit helpt om de gezondheid te verbeteren – dit heeft vooral veel effect op de kleine kinderen. Maar ook is er genoeg water om schoner te leven – kinderen worden anders zelden gewassen omdat er geen water genoeg is. Deze aspecten worden o.a. benadrukt in de hygiëne training die gegeven wordt door de nazorgteams.
De aanwezigheid van schoon water dichtbij maakt ook dat de vrouwen en meisjes meer tijd hebben om andere dingen te doen – behalve water halen en koken. Meisjes kunnen bijvoorbeeld (vaker) naar school. Er is meer tijd om voedsel te verbouwen en het water kan bovendien gebruikt worden voor irrigatie van het land en om dieren te laten drinken.
De training in de diverse technische en beheeraspecten die gegeven wordt bij het boren van de bron helpt om het dorp zelfstandiger te maken. Het beheer en onderhoud is een dorpsaangelegenheid. Mensen sparen samen. Het is niet afhankelijk van één persoon maar een groep geeft leiding – i.s.m. de dorpsleiding.
Bij de training/nazorg wordt ook aandacht gegeven aan de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Wie doet welk werk… Hierdoor worden veel mannen ook actiever in het ondersteunen van het gezin door bijvoorbeeld zelf water te gaan halen…

Getuigenis
Een gehandicapte vrouw uit haar blijdschap over de nieuwe waterpomp.
Ik kan zelf niet water halen en dus doen mijn kinderen dat. Maar toen zij voorheen kilometers verderop naar de rivier moesten voor water, was ik altijd bang dat hen iets zou overkomen. Wilde dieren of slechte mensen… Nu is dit schone water veel dichterbij. We zijn gezonder, zij zijn sneller terug en ik hoef niet meer bang te zijn.