Waterwinkel in Achechigon

Nadat GAiN een diepwaterbron had geboord in het Afrikaanse dorp Achechigon, besloot de bevolking dat ze verbetering wilden aanbrengen in het geheel, zodat het voor iedereen makkelijker zou zijn om water te krijgen. Het begin van een geweldig lokaal initiatief.

WatertorenDe dorpelingen onderzochten de mogelijkheden van een watertoren en spaarden samen voor de benodigde onderdelen. Een metselaar uit het dorp bouwde de toren. Deze toren heeft nu een winkeltje ingebouwd van waaruit een pompbeheerder het schone water verkoopt voor een door het dorp vastgestelde prijs.

Goed overleg

Vanaf het begin was iedereen overtuigd dat betalen voor water heel belangrijk was om het watersysteem te kunnen onderhouden. Er wonen meer dan 1.000 mensen in het dorp en samen betalen ze voor de diesel en onderdelen die nodig zijn om de elektrische pomp draaiende te houden. Er is genoeg om ook de beheerder van een inkomen te voorzien. Ieder weekend komen de leden van het watercomité bij elkaar om te bespreken of er nog dingen moeten gebeuren.

 

Levensveranderend

Een dorpeling zei: “Dit schone water heeft ons leven veranderd. Ook de stammen rondom ons dorp zijn blij met dit water. We weten dat andere mensen het ook moeilijk hadden en zij zijn nu ook van dit water afhankelijk. We moeten deze waterbron werkend houden, want we willen geen mensen zien lijden.”

Water halenVoordelen en vrede

Voorheen was er slechts één waterbron langs de weg, welke met een voetpomp werd bediend. Dat betekende dat er regelmatig spanningen waren vanwege de lange wachttijden. Daarom nemen we de aanwezigheid van deze waterbron heel serieus. Er zijn veel voordelen nu er genoeg water is om iedereen ervan te geven. Het zorgt voor vrede in de huizen.

Verbeteringen

De problemen die er voorheen waren rond het gebrek aan water, dwongen veel mensen te gaan verhuizen. Dat gaf spanningen omdat de mensen hier geen nomaden zijn en het moeilijk vonden alles achter te laten. Ook hieraan is door deze GAiN waterbron een einde gekomen. De verbeteringen van het leven in het dorp Achechigon trekken ook nieuwe mensen aan. Ze willen er niet alleen wonen, maar praten er ook over hoe ze deze nieuwe verbeteringen kunnen uitbreiden naar andere gebieden rond het dorp en in andere delen van de regio.

Meer dan een waterpunt

Tijdens het bovenstaande gesprek kwam er een kudde koeien aan en verzamelde zich rondom een aantal grote tonnen die gevuld waren met water. Je kon merken dat zowel de dieren als de herders opgelucht waren met de aanwezigheid van dit water.

Achechigon is een geweldig voorbeeld van hoe dorpelingen de GAiN waterbron niet alleen als een waterpunt zien, maar dat deze ook een inspiratie is en nieuwe ideeën geeft. De dorpelingen zijn gemotiveerd om goede oplossingen te vinden voor zichzelf, maar ook voor de omwonende stammen. Met die visie en deze zorg zal dit waterpunt nog een heel lange tijd in orde blijven. Als GAiN zijn we dankbaar dat we zo mogen bijdragen aan grote positieve veranderingen in Afrikaanse dorpen.