Een eigen bron heeft grote gevolgen!

In Benin ligt een afgelegen gemeenschap, Zekanme, die voor lange tijd geen goede toegang tot water had. Mensen kochten water in een naburige stad, en moesten hiervoor de eigenaar van de watertoren flink betalen. Dit gaf een grote economische druk op de gemeenschap en de lokale school. Diegenen die het zich niet konden veroorloven om water te kopen, waren gedwongen om dit te halen vanuit vervuilde open putten en moerassen. Wat hiervan de gevolgen waren, laat zich raden!

In augustus 2018 ging GAiN op zoek naar de beste plek om een bron te slaan en vond deze vlakbij de school die in het midden van het dorp staat. Sindsdien heeft iedereen in het dorp gemakkelijk toegang tot schoon water. Prisca, het hoofd van de school, is enthousiast omdat ze een groot voorstandster is van hygiëne en sanitatie. De studenten worden aangespoord hun handen te wassen en de lokalen worden goed schoongehouden! Met een sterke verbetering van de gezondheid als resultaat. Een ander positief gevolg van directe toegang tot schoon water is dat er een groentetuin aangelegd en onderhouden kan worden. De school kan nu deelnemen aan een nationaal project waarbij de regering voorziet in subsidies. Vrouwen uit de gemeenschap worden ingehuurd om gezonde maaltijden te koken voor de scholieren. Het water van de bron wordt gebruikt om te koken en voor het schoonhouden van de keuken.

Zonder de diepwaterbron had de school deze samenwerking met de gemeenschap en de lokale overheid niet kunnen beginnen. Toegang tot schoon en gezond water is de sleutel tot een bloeiende ontwikkeling die ten goede komt aan de kinderen.

De bron heeft ook een geweldig positieve invloed op de lokale kerk. Het Jezusfilmteam dat met GAiN samenwerkt, heeft 10 gemeenteleden toegerust in evangelisatie en nazorg. Tijdens het vertonen van de film over het leven van Jezus in Zekanme was meer dan 25% van de bevolking aanwezig en 40 mensen gaven aan Jezus te willen volgen!