Water for life

Per minuut sterven vier mensen door watergebrek.

Water, iets dat wij als vanzelfsprekend beschouwen, 
is meer waard dan geld of goederen. Water is leven!

 

SCHENK WATER GEEF LEVEN

We vieren feest, want tien jaar geleden sloeg GAiN Nederland de eerste waterpomp in Benin! In tien jaar hebben we vanuit Nederland 112 diepwaterbronnen geslagen, waarvan 57 in Benin. Meer dan 100.000 mensen hebben nu daardoor toegang tot schoon water. Tegelijkertijd staan daar nog ruim 2.000 dorpen op de wachtlijst die ook een waterpomp nodig hebben. Wil jij ons daarbij helpen? Ga naar de campagnewebsite. Klik hier.

 

Schoon water betekent gezondheid. Ironisch genoeg is water ook een bron van de dood. Ziekten als cholera, dysenterie, tyfus en diverse parasieten verspreiden zich via onzuiver water. Per dag sterven er wereldwijd 6.000 mensen als gevolg van het gebrek aan schoon water; dit is vier mensen per minuut...

 


Helpt u mee?


Doneer knop

 


Projectbenadering Water for Life

Het Water for Life-project van GAiN (Global Aid Network) helpt door te voorzien in schoon water in (droge) gebieden. Hiermee worden niet alleen levens gered, maar wordt ook de lokale economie gestimuleerd. Men kan landbouwgrond irrigeren en vee laten drinken. Het is een relatief eenvoudige en effectieve oplossing voor een beter leven. GAiN Water for Life heeft inmiddels bijna 1500 diepwaterbronnen geboord sinds 2005. Dit betekent levensveranderend schoon water voor 1,5 miljoen mensen.

Plan van aanpak

Kinderen halen water

Een nieuwe waterpomp geeft gemiddeld 1.000 mensen toegang tot schoon water dichtbij. Een pomp verbetert de gezondheid van de dorpelingen en levert tijdwinst op, zodat kinderen naar school kunnen gaan en er meer gewerkt en gehandeld kan worden. In veel dorpen is dit het begin van een economische opleving. Water is tevens een speerpunt van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

2,5 miljard mensen hebben onvoldoende hygiëne als gevolg van watergebrek. Veel ellende kan voorkomen worden. De levering van schoon drinkwater doorbreekt de cyclus van lijden en dood en geeft leven!

Het Water for Life-project heeft een positieve uitwerking in Benin, Togo en Tanzania. In Azië zijn reeds een aantal kleinere projecten succesvol afgesloten. In samenwerking met de kerken spreekt men de gemeenschap aan en bouwt men een relatie op. Hiermee verlengt men de levensduur van het project met een hogere acceptatiegraad.

In de aanloop en tijdens het Water for Life-project gaat er een sterk getuigenis van uit. Het laat iets zien van medeleven en toont inzet om minder bedeelden te helpen. De gemeenschap wordt fysiek geholpen, maar we bieden ook het Levende water aan.

Succesfactoren

  1. Het is een grootschalig en continue doorlopend project | GAiN boort niet zo maar hier een daar een aantal putten maar heeft contracten gesloten met de regeringen van een aantal landen en heeft een commitment voor de lange termijn. Tegelijkertijd werkt GAiN via lokale mensen. Zij faciliteren het proces, van oriëntatie tot onderhoud.
  2. Adequaat onderzoek | Een team van specialisten onderzoekt de kwaliteit van het water en verschillende boorlocaties per dorp.
  3. Kwalitatieve bronnen | Het project maakt gebruik van goed getrainde technici in de betreffende landen.
  4. Training | Personen uit het dorp krijgen toerusting om de bron te ‘beheren’ en ook wordt er een lokale kerkelijke gemeente toegerust om te getuigen en geestelijk nazorg te verlenen.

Globale kosten van een waterbron

Vele duizenden dorpen hebben nog schoon water nodig. Maar de snelheid waarmee we hulp kunnen verlenen is deels afhankelijk van de beschikbare financiën. Per bron worden ongeveer duizend personen voorzien van schoon water. Een bron kost globaal € 8.000,- inclusief alle nazorg.

Team dat waterbronnen slaat

Duurzaam door goed nazorg systeem

De projecten van GAiN Water for Life worden gekenmerkt door duurzaamheid. Iedere bron wordt na voltooiing overgedragen aan de leiders van de plaatselijke bevolking. Een gekozen groep beheerders krijgt een training om de pomp te kunnen onderhouden. Alle inwoners kunnen tegen een gezamenlijk afgesproken vergoeding altijd schoon en veilig water kan halen. De vergoeding wordt gebruikt voor het onderhoud van de pomp zodat de werking langdurig gegarandeerd blijft. Het dorp wordt hiermee zelfstandig en onafhankelijk van buitenstaanders voor haar water voorziening. Voor moeilijker reparaties zijn er regionaal monteurs opgeleid die – tegen betaling – kunnen bijspringen. Verder blijft het mogelijk de hulp in te roepen van de lokale medewerkers van GAiN omdat die – vanwege de doorgaande aard van ons werk – nog langere tijd ‘in de buurt’ zijn.


Schoon drinkwater is van levensbelang!

Help realiseren

We nodigen u uit om bij te dragen aan de realisatie van zo’n water project. Help ons wereldwijd lijdende mensen te voorzien van schoon drinkwater, maar ook van het Levende water! 

Kom in actie

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan Water for Life:

  • Adopteer een dorp of pomp | Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de bron die met uw geld geboord is. Op die manier bent u echt betrokken bij het project en ziet u wat zo’n duurzaam project teweeg brengt, zowel fysiek en sociaal als geestelijk.
  • Nodig ons uit voor een presentatie | Wij vertellen graag over onze (water)projecten waarbij mensenlevens veranderen.
  • Diverse acties | Op verschillende manieren kun je GAiN ondersteunen, als individu of samen met anderen.
    Crowdfunding: Doe actief mee met of sponsor een actie voor GAiN Water for Life van iemand anders en daag je familie en kennissen uit om ook te sponsoren. Of organiseer een marktplaatsactie, huis-aan-huis (oliebollen)verkoop, sponsorloop of ....
  • Financiële ondersteuning | U kunt op verschillende manieren doneren; met iDEAL, via een machtiging of door zelf geld over te maken.

Meer info

Benader de projectleider Freek de Vries

artikel Het tekort aan schoon water (in Afrika)
artikel De strategie achter GAiN Water for Life
artikel De effecten van beter water
artikel Stromend water wordt Levend Water

Moeraswater als drinkwater