Gesponsorde waterput

Namens het bedrijf Wolter & Dros gingen Frank en Mirjam Grevers mee om de gesponsorde diepwaterbron te openen. We verrichtte samen onder andere de officiële opening van ‘hun’ pomp die zo’n 2200 mensen van schoon water voorziet. Het was een feestelijke bijeenkomst. Het sponsorbedrijf krijgt via foto’s en video te zien wat er gebeurt met hun geld. Voor mijzelf (Freek de Vries - projectleider GAiN Water For Life) was het waardevol om mee te maken en ideeën op te doen om ook andere bedrijven te benaderen om een put te sponsoren.

Boren waterbron tanzaniaBoringen bijwonen

Naast dit officiële deel bezochten we nog andere projecten en waren bij het boren van andere bronnen. Terwijl Frank ergens samen met de boormeester de apparatuur bediende, zei hij: “Het lijkt wel of ik bij de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) werk!” Enkele dagen later hoorden we dat daar ook water was gevonden op iets meer dan veertig meter diepte!

Dichtbij waterhalen

Een andere dag bezochten we een dorp dat een uur rijden van de verharde weg af lag. Om het te bereiken moesten we met onze 4x4 dwars door een rivier. In het dorp aangekomen, bleek dat deze rivier, op 3 á 4 uur loopafstand, de plaats was waar zij voorheen hun water vandaan moesten halen! Gelukkig hebben ze nu een door GAiN geboorde waterbron die hen een hoop reistijd bespaart. Bovendien is het water uit de bron schoon en veilig om te drinken, in tegenstelling tot het vervuilde rivierwater.

Drukte bij de bron

De pas geopende bron wordt gebruikt door 3500 mensen! Dat zijn eigenlijk teveel mensen voor een pomp. Een andere boring in de buurt gaf brak water, wat vaker voorkomt in deze regio. De nationaal coördinator gaf aan dat hij het probleem gaat aanpakken.

Levend water

Een andere ervaring was het meebouwen aan een klein kerkje. Onze auto kon het proces wat versnellen door water en golfplaten te halen. De wat oudere predikant was twee jaar geleden begonnen met evangeliseren. De Jezus-film vertoning, een vast onderdeel in de nazorg van GAiN, zorgde voor een groei in zijn gemeente tot vijftig personen! Verscheidene kerkleden hielpen mee met de bouw van de kerk. Prachtig om de impact van het Levend water te zien.

Frank en Mirjam waren onder de indruk van wat ze zagen:
Het was een onvergetelijke ervaring! Wij hebben het als zeer bijzonder ervaren, om met eigen ogen te zien hoe schoon drinkwater zo’n invloed heeft op de levens van mensen. Door de nieuwe bron is er nu genoeg water om te drinken, te wassen en allerlei andere zaken, iets wat voor hen voorheen ondenkbaar was! En dat allemaal door één eenvoudige waterpomp voor 2200 mensen! De reisindrukken komen weer boven als we thuis eenvoudigweg de waterkraan opendraaien. Wat leven we toch in een luxe wereld.

Bent u na het lezen van dit verhaal ook geïnteresseerd in het sponsoren van een waterput?! Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden:

 knop naar contact