Samenwerken in Slovenië, met zelfstandigheid als doel

Hulp aan Roma in Slovenië

Twee keer per jaar evalueren we in persoonlijke ontmoetingen onze hulp aan Roma in Slovenië. Eind 2014 startte onze hulp aan deze achtergestelde bevolkingsgroep in Slovenië met een eerste hulptransport. Daarna volgden diverse korte termijn projecten. Vanaf het voorjaar van 2017 zijn we structureel betrokken en werken we samen met lokale kerken in het noordoosten van het land.

Ook afgelopen voorjaar had projectleider Janine weer mooie ontmoetingen. De halfjaarlijkse evaluatie van onze samenwerking was van beide kanten positief. We hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk: hulp bieden, maar daarin vooral samen werken met Roma zelf. We willen hen helpen met het bereiken van hún doelen en daarin toewerken naar zelfstandigheid. We willen tenslotte dat onze hulp uiteindelijk overbodig wordt.

In 2017 zijn enkele projecten gestart die ook dit jaar zullen worden gecontinueerd. Dit betreft onder andere onderlinge ontmoetingen van Roma uit diverse delen van het land, waarbij zij elkaar bemoedigen en helpen. Daarnaast worden er elke week of om de week huisgroepen georganiseerd bij de Roma thuis. Regelmatig zijn er evenementen voor kinderen, waar zij enthousiast aan deelnemen. In principe worden er geen goederen uitgedeeld, tenzij dit nodig is om te overleven (denk aan voedselhulp voor een kind met voedselallergieën en extra hout voor de kachel in de afgelopen strenge winter).

Moestuinen

Een nieuw project dat we in 2018 vorm willen geven, is het opzetten van moestuinen bij enkele Roma families die hiervoor open staan. Dit zorgt voor een bezigheid voor Roma die geen werk hebben en thuis zitten, en – belangrijker nog – het kan ondersteunen in gezonde voeding en de vermindering van kosten aan boodschappen. Verschillende Roma families hebben aangegeven dit project te willen oppakken. Onze partner, de lokale kerk, gaat helpen met het opzetten, zaaien en het onderwijs over de verzorging.

Onderlinge ontmoetingen

In de afgelopen jaren is gebleken dat de Roma in ons werkgebied erg worden opgebouwd door ontmoetingen met andere (gelovige) Roma. Deze ontmoetingen willen we dan ook blijven faciliteren, omdat de behoefte hieraan groot blijft. We organiseren ontmoetingen met Roma uit het zuidoosten van het land. Ook helpen we bij de reizen die Roma uit andere landen, bijvoorbeeld uit Servië, maken om bijeenkomsten te organiseren in Prekmurje, de noordoostelijke provincie van Slovenië. Tegelijkertijd proberen we ook onder de gelovige Roma te zoeken naar potentiële leiders die de ‘pastorale zorg’ van andere Roma op zich kunnen nemen wanneer nodig. Zij worden gecoacht door de lokale kerk.

Ons werk heeft inmiddels ook de morele steun van de nationale vertegenwoordiger van de Roma bevolking in Slovenië, die Janine ook afgelopen voorjaar mocht ontmoeten.

Bijzondere getuigenissen

Ondanks de armoede onder de Roma die we op onze reizen naar Slovenië tegen komen, horen we vaak ook bijzondere getuigenissen. De mensen getuigen vaak ook graag van de veranderingen in hun leven en laten geen gelegenheid ongemoeid. Zo mocht Janine onder andere ontvangen worden in het huis van een gezin waarvan de vrouw een ernstige nierziekte heeft. Haar broer, die ook in dit huis leeft, heeft inmiddels drie diagnoses; kanker, MS en hij heeft een herseninfarct gehad. Met passie getuigt dit gezin van hun hoop op God en hun verwachting van de hemel. Projectleider Janine over deze ontmoeting: "Hoewel niet duidelijk is of ik hen bij het volgende bezoek opnieuw zal kunnen ontmoeten, drukten ze mij op het hart vooral terug te komen, iedereen te groeten en Gods zegen uit te delen. Waar ik hun huis binnen kwam om hen te bemoedigen, ging ik ook zelf bemoedigd naar huis".