Slovenië ontwikkelingshulp

De situatie

Slovenië wordt ook wel de parel van Centraal-Europa genoemd. Dit prachtige, relatief welvarende land kent echter een problematiek die veelal verborgen blijft. Er leven naar schatting 10.000 tot 15.000 Roma in Slovenië. Zij leven met name in de noordoostelijke provincie Prekmurje en de zuidoostelijke provincie Dolenjska. Roma leven vaak in kleine nederzettingen, grotendeels afgezonderd van de samenleving. In veel nederzettingen is er een gebrek aan behoorlijke behuizing en veilige connectie met het elektriciteitsnetwerk. De hygiëne van Roma nederzettingen wordt vaak bedreigd, met name waar goede sanitaire voorzieningen ontbreken. Veel Roma zijn afhankelijk van financiële steun van de overheid en de kinderen krijgen soms onvoldoende educatie, wat hun kansen in de toekomst niet ten goede komt. Deze etnische groep heeft dagelijks te maken met (de gevolgen van) armoede en discriminatie. Helaas zijn er nauwelijks organisaties actief die structureel werken aan de verbetering van de situatie.

Hoe helpt GAiN?

GAiN heeft zich de situatie van de Sloveense Roma aangetrokken en wil met praktische hulp werken aan het doorbreken van de cirkel van armoede en discriminatie. Dit doen we altijd in samenwerking met de Roma zelf, zodat er geen afhankelijkheid wordt gecreëerd. We werken samen met lokale kerken, omdat deze altijd aanwezig zijn in de leefomgeving van de Roma en daarom snel op hulpvragen kunnen reageren en nauw met de lokale Roma bevolking samen kunnen werken. Ook kunnen Roma zich bij lokale kerken aansluiten om onderdeel te zijn van deze gemeenschappen. De projecten die we ondersteunen zijn kleinschalig en gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en de verbetering van de leefomstandigheden.

Wat doet GAiN in Slovenië?

Vanaf eind 2014 zijn we betrokken geweest bij diverse kortlopende projecten, waaronder vraaggestuurde hulptransporten en ondersteuning van kinderwerk. Vanaf 2017 werken we samen met diverse lokale kerken, met name in het noordoosten van Slovenië. GAiN ondersteunt diverse lokale projecten, waaronder evenementen rond christelijke feestdagen, de organisatie van zomerkampen, huisgroepen in Roma nederzettingen, dringende renovaties van huisjes en een moestuinproject. Ook onderhouden we een netwerk van contacten met christenen die elders in het land actief zijn met evangelisatie en hulpverlening.

Help ons helpen!

Om bovenstaande vormen van hulp te organiseren én te kunnen garanderen voor de langere termijn, is uw steun erg welkom! U kunt GAiN helpen het werk in Slovenië voort te zetten door een gift te geven. Wilt u op een andere (praktische) wijze helpen? Neem contact op via ons contactformulier.

Doneer knop