Samenwerking

CPOE

logo cpoe

GAiN is aangesloten bij het Christelijk Platform Oost Europa (CPOE). Het platform is een instrument  voor ontmoeting, samenwerking en synergie tussen christelijke organisaties op het gebied van diaconie, hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking. GAiN is actief in meerdere oost-Europese landen en participeert actief in het netwerk. CPOE.

MissieNederland

logo deelnemer missienederland

GAiN is lid van de koepelorganisatie MissieNederland (voorheen EA & EZA). Ruim 120 missionaire organisaties zijn hierbij aangesloten. MissieNederland wil God verheerlijken door in samenwerking invulling te geven aan de zendingsopdracht. GAiN participeert in het netwerk en neemt deel aan bijeenkomsten. Via het lidmaatschap heeft GAiN enkele bijdragen voor projecten ontvangen van EO Metterdaad. MissieNederland.

KingdomIT

logo_kingdomit2

KingdomIT verleent hoogwaardige en professionele IT diensten onder andere aan (christelijke) stichtingen. Zij verzorgen de hosting van GAiN websites voor een zeer gereduceerd tarief. kingdomit.nl

NEON

NEON LOGO

Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking, kortweg NEON, is een informeel overlegplatform over ontwikkelingssamenwerking van verschillende stichtingen en de burgerlijke gemeente Nunspeet. neonnunspeet.nl

Partin

partin-logo

GAiN is lid van Partin, een laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven (PI). Met andere Partin-deelnemers hebben we contacten en delen we kennis. PI’s worden vaak over het hoofd gezien. Partin behartigt hun belangen en bevordert duurzaam ontwikkelingsbeleid. Partin 

Schrijvers voor Gerechtigheid

Logo schrijvers voor gerechtigheid

Schrijvers voor Gerechtigheid is een beweging die de kerk wil dienen door meer samenzangliederen te schrijven over het doen van recht en gerechtigheid. schrijversvoorgerechtigheid.nl