Roma, ook wel zigeuners genoemd, komen in heel Europa voor. In Roemenië wonen ruim twee miljoen Roma die vaak worden achtergesteld en gediscrimineerd. GAiN focust zich op deze doelgroep en met name op de één miljoen Roma kinderen. Samen met andere organisaties wil GAiN de Roma bereiken met de blijde boodschap van Jezus.

GAiN werkt intensief samen met zo’n twintig projecten en organisaties welke onder de Roma in Roemenië actief zijn. Daarnaast kennen we veel andere organisaties die ook een bijdrage leveren in Roemenië. GAiN vindt het belangrijk om kennis te delen en samenwerking tussen projecten en andere organisaties te stimuleren.

Maandelijks vertrekt er een transport naar Roemenië met hulpgoederen voor verschillende projecten. Jaarlijks reizen verschillende groepen naar Roma-gemeenschappen in Roemenië om praktische hulp te verlenen. GAiN zendt mensen voor een korte of langere periode uit en ziet dat zo’n hulpreis impact heeft op de deelnemers; hun horizon verbreedt zich en de Bijbelse boodschap over gerechtigheid krijgt een gezicht. GAiN is aangesloten bij het Christelijk Platform Oost Europa.