Overeenkomst periodieke giften

De Belastingdienst heeft het gemakkelijker gemaakt om regelmatig giften te geven aan GAiN. Vanaf 2014 kan dit door de gever en de ontvanger onderling worden geregeld zonder tussenkomst van de notaris. De periodieke giften komen bovenop de tien procent, welke maximaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Deze nieuwe geefmanier is laagdrempeliger en goedkoper (geen notariskosten). Door uw giften wordt de voortgang van de organisatie en de waarborg van de projecten gegarandeerd.

Een ‘overeenkomst periodieke giften’ is een overeenkomst waarin een periodieke gift aan een goed doel wordt vastgelegd. De minimale termijn van dergelijke giften is vijf jaar. GAiN is aangesteld als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zijn uw giften aan GAiN aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Overeenkomst downloaden

Vanaf 2014 kunt u zelf deze overeenkomst voor periodieke giften regelen via het pdf-formulier van de Belastingdienst dat downloadbaar en digitaal in te vullen is. Het formulier heeft een stappenplan waarin eenvoudig wordt beschreven welke gegevens u invult.

Als schenker vult u (samen met uw eventuele partner) digitaal of handmatig het eerste gedeelte in en stuurt deze naar GAiN, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen t.a.v. Dick van Suilichem. Hij zal het formulier verder invullen, kopiëren en naar u retourneren. De schenker kan nu de periodieke gift overmaken zoals is afgesproken in de overeenkomst.

Uw betrokkenheid, onze steun

Omdat GAiN afhankelijk is van giften, is het belangrijk dat giften worden vastgelegd. Zo weten we dat we op u en uw gift(en) kunnen rekenen. Dat maakt projecten op lange termijn mogelijk. Wij willen u dan ook hartelijk danken voor uw betrokkenheid!

Meer informatie of vragen

Neem voor vragen over de overeenkomst contact op met Dick van Suilichem via ons contactformulier. Voor meer informatie over het aftrekken van giften kunt u terecht bij de Belastingdienst. Meer info vindt u ook op de laatste bladzijde van het pdf-formulier.