Organisatie en ANBI

anbi logo

Doelstelling

GAiN bestaat om de Liefde van God te laten zien in woord en daad aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn door (noodhulp) en ontwikkelingsprojecten.

Financiële jaarrapport

De GAiN jaarrekening 2018 is in de afrondings fase klik HIER voor het concept 01-07-2019.

Het GAiN jaarverslag en de jaarrekening 2017 zijn goedgekeurd door de accountant en het bestuur. Bekijk het jaarverslag hier.

U kunt hier de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 bekijken.

Beleidsplan

Elk jaar maken we een jaarplan (2017). Daarvan laten we één pagina blank, hetwelk symbool staat voor Gods leiding bij de werkzaamheden van GAiN. (The GAiN annual plan is also available in English.)

Meerjarenbeleidsplan 2019. Klik HIER!

Statuten - laatste versie maart 2019. Klik HIER!

Bestuurssamenstelling

Raad van Toezicht

Hans Pruis – voorzitter

Jolanda Oosterom – lid
Tamme de Vries – lid
Hans van Groningen – lid
Javier Garcia Asensio - lid
Zie hier de hoofd en nevenfuncties van de Raad van Toezicht

Directie

Dick van Suilichem - directeur

Gedragscodes en keurmerken

ANBI

In al haar hulpverlening is GAiN afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven, scholen en andere organisaties. Medewerkers van GAiN zijn voor hun salaris ook afhankelijk van giften en hebben over het algemeen een vriendenkring opgebouwd die hen zowel met gebed als financieel ondersteunt. Al uw giften aan een ANBI zijn belastingaftrekbaar.

Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen

Onze directeur is ontvangt net als de meeste van onze werknemers geen salaris uit projectgiften maar is afhankelijk van een achterban met partners.

Bij GAiN onderschrijven we de volgende keurmerken/gedragscodes. We werken momenteel hard om in 2019 aan alle bijbehorende eisen te voldoen:

CBF

GAiN is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt al sinds 1925 toezicht op de inzameling van geld door goede doelen. Om het CBF-keurmerk te mogen voeren, moeten fondsenwervende organisaties aan bepaalde eisen voldoen, zoals een onafhankelijk bestuur, een verantwoorde boekhouding en niet te hoge kosten. Wij zijn momenteel bezig met de aanvraag van het CBF keurmerk.

SBF code voor goed bestuur

Deze code belichaamt de ambitie van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) om een nieuwe, uniforme standaard voor goed bestuur bij filantropische instellingen te creëren.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over het beleid van GAiN of bent u niet tevreden over onze service of medewerkers? Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie nemen we zeer serieus. Neemt u alstublieft contact met ons op en deel uw ontevredenheid. We zullen ons altijd inzetten om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en naar tevredenheid te beantwoorden en op te lossen.

Contact gegevens

(GAiN) Stichting Global Aid Network Holland
Hoofdstraat 51 | 3971 KB Driebergen | Tel: 085 – 484 4616
IBAN: NL29ABNA0451636015 | BIC: ABNANL2A
RSIN nummer: 819665460 | KvK nummer: 30243239

ga naar de contactpagina.