Organisatie en ANBI

GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien in woord en daad aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn door (noodhulp) en ontwikkelingsprojecten. GAiN is een hulpverleningsorganisatie die armoede en onrecht bestrijdt in de meest kwetsbare samenlevingen en gebieden. 

Waar samenlevingen gebukt gaan onder armoede en ongelijkheid, bieden wij zicht op een nieuwe toekomst. Dit doen we op een praktische manier, met hart en handen. Hierbij staan gelijkheid en menswaardigheid centraal. We hebben kennis en ervaring in de meest kwetsbare gebieden ter wereld. We beschikken over een sterk internationaal netwerk. We werken samen met lokale partnerorganisaties in 190 landen en hebben eigen projecten in meer dan 40 landen.

Bestuur

Raad van Toezicht

Hans Pruis – voorzitter
Jolanda Oosterom – lid
Tamme de Vries – lid 
Hans van Groningen – lid
Javier Garcia Asensio - lid

Zie hier voor rol en taken van de Raad van Toezicht.

Directie

Dick van Suilichem - directeur

Gedragscodes en keurmerken

anbi logo
ANBI
In al haar hulpverlening is GAiN afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven, scholen en andere organisaties. Medewerkers van GAiN zijn voor hun salaris ook afhankelijk van giften en hebben over het algemeen een vriendenkring opgebouwd die hen zowel met gebed als financieel ondersteunt. Al uw giften aan een ANBI zijn belastingaftrekbaar.

Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen

Onze directeur ontvangt net als de meeste van onze werknemers geen salaris uit projectgiften, maar is afhankelijk van een achterban met partners.


Bij GAiN onderschrijven we de volgende keurmerken/gedragscodes. We werken momenteel hard om in 2020 aan alle bijbehorende eisen te voldoen:

CBF

GAiN is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt al sinds 1925 toezicht op de inzameling van geld door goede doelen. Om het CBF-keurmerk te mogen voeren, moeten fondsenwervende organisaties aan bepaalde eisen voldoen, zoals een onafhankelijk bestuur, een verantwoorde boekhouding en niet te hoge kosten. Wij zijn momenteel bezig met de aanvraag van het CBF keurmerk.

SBF code voor goed bestuur

Deze code belichaamt de ambitie van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) om een nieuwe, uniforme standaard voor goed bestuur bij filantropische instellingen te creëren.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over het beleid van GAiN of bent u niet tevreden over onze service of medewerkers? Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie nemen we zeer serieus. Neemt u alstublieft contact met ons op en deel uw ontevredenheid. Lees HIER meer. We zullen ons altijd inzetten om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en naar tevredenheid te beantwoorden en op te lossen.

Contact gegevens

(GAiN) Stichting Global Aid Network Holland
Hoofdstraat 51 | 3971 KB Driebergen | Tel: 085 – 484 4616
IBAN: NL29ABNA0451636015 | BIC: ABNANL2A
RSIN nummer: 819665460 | KvK nummer: 30243239

ga naar de contactpagina


Downloads

Statuten - versie maart 2019

Meerjarenbeleidsplan, versie 2021

Jaarverslag 2020

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende organisaties 2020

Jaarverslag 2019 - definitief 

Jaarverslag 2018

Rol en taken Raad van Toezicht 

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht