Ton Bannink

Ton is sinds mei 2007 projectleider voor de Schoenendoosactie. In november 2018 is de actie door een overdracht van Stichting de Samaritaan een onderdeel geworden van GAiN.

"Na ruim 28 jaar werkzaam te zijn geweest in Transport en Logistiek voelde ik mij geroepen om mijn gaven en talenten meer in te gaan zetten voor hulp aan medemensen. Mooi dat de actie die al meer dan 25 jaar bestaat nu bij GAiN is ondergebracht. GAiN wil graag mensen betrekken bij hun hulpverlening. Dat is natuurlijk een geweldig uitgangspunt voor de Schoenendoosactie die alleen maar kan bestaan door de betrokkenheid van vele volwassenen en kinderen in Nederland en België. Het raakt mij iedere keer opnieuw als ik zie hoeveel vrijwilligers en deelnemers zich ieder jaar weer hiervoor inzetten. Daardoor kunnen wij ieder jaar duizenden kinderen die leven in moeilijke omstandigheden een cadeau van onschatbare waarde geven. Voor mij persoonlijk is het een zeer gevarieerde fulltime job. Door het hele jaar heen zijn er tal van uitdagingen om in samenwerking met anderen de actie goed te laten verlopen. Dat gaat niet altijd vanzelf en daarom word ik gesterkt door de bemoedigende woorden uit Filippenzen 6:1 “Ik ben er van overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Jezus Christus.” Ik vind het geweldig dat ik mijn werk en roeping bij GAiN heb mogen voortzetten. Door de samenwerking in een fijn team en de toegevoegde waarde voor bepaalde projecten komt de Schoenendoosactie op een nog hoger plan. Mijn wens is echter dat er een tijd komt waarin een actie als deze niet meer nodig is…"

Neem contact op met Ton via het contactformulier.