Henk en Elly Noppe

Henk en Elly volgen al sinds 1996 Gods roeping om als geloofszendelingen te werken in Zijn Koninkrijk. Tot 2009 bij Stichting Agape, de zusterorganisatie van Stichting GAiN. Vanaf 2009 werken ze bij de afdeling Logistiek van GAiN.

"We zijn bewogen met de mensen die in armoede moeten leven en dan met name die mensen in Roemenie, die deel uitmaken van de achtergestelde bevolkingsgroep die Roma’s genoemd worden. Het Bijbelgedeelte dat ons inspireert en motiveert is: Mattheus 25 : 35 – 40 dat besluit met: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan".
Onze droom is, dat de hulpverlening door middel van GAiN niet meer nodig zal zijn: Als Jezus terug zal komen op de jongste dag. Ons werk bij GAiN geeft veel voldoening, omdat de gedoneerde hulpgoederen door ons in ontvangst kunnen worden genomen en dat we mee kunnen werken dat het op de juiste plaats terecht komt: Bij de mensen die het het hardst nodig hebben. Omdat we de jongsten niet meer zijn, hopen we dat we nog verschillende jaren de kracht en energie zullen behouden, om dit werk samen met de andere collega’s, te kunnen voortzetten."

Neem contact op met Henk of Elly via het contactformulier of steun hen via code 954.