vluchtelingen in de rij bij voedselverstrekking

Over GAiN

GAiN helpt mensen in acute of langdurige nood door hen te voorzien van de eerste levensbehoeften en om, samen met onze partners, hen de mogelijkheid te geven een toekomst op te bouwen. Dit doen we op een praktische manier, met hart en handen.

Zes speerpunten

GAiN verleent wereldwijd hulp en kan tevens vaak 'ad hoc' reageren met noodhulp, wanneer zich in de wereld een ramp voltrekt, waarbij internationale hulp is gewenst.

GAiN ondersteunt projecten in meer dan veertig landen en wereldwijd meer dan 10.000 vrijwilligers.

We hebben ons werk in Nederland gestructureerd in zes speerpunten:

  • Hulpreizen: Bijzondere en inspirerende reizen voor jong en oud. Je kunt zélf op een praktische manier helpen, dichterbij of verder weg, bijvoorbeeld met kinderwerk, bouwwerkzaamheden, bemoedigen van vluchtelingen of sociaal werk.
  • Hulpgoederen & transport (logistiek): In ons distributiecentrum verzamelen en sorteren we hulpgoederen. Met grote regelmaat vertrekken transporten met hulpgoederen naar Oost-Europa of naar rampgebieden.
  • Noodhulp: Wanneer zich een ramp voltrekt, kan GAiN in actie komen voor noodhulp en wederopbouw. Ook kan het noodhulpteam DART in actie komen. Dit team is gespecialiseerd in het verlenen van eerste hulp na een ramp en in traumaverwerking.
  • Ontwikkelingshulp: Via lokale kerken en organisaties bieden we langdurige hulp, vaak aan gemarginaliseerde groepen in de samenleving. We richten ons daarbij op het werken aan een hoopvolle toekomst.
  • Water for Life: Miljoenen mensen hebben gebrek aan schoon (drink)water. GAiN boort diepwaterbronnen in Afrikaanse dorpen en geeft mensen daarmee toegang tot schoon (drink)water én biedt daarnaast het ‘Levende water’ aan.
  • Schoenendoosactie: Vanaf 1 november 2018 is Schoenendoosactie / Actie4Kids een onderdeel van GAiN geworden. Klik op MEER en dan kom je op de site van de Schoenendoosactie. Hier kun je lezen wat de actie inhoudt en hoe je kunt deelnemen.


Strategie

GAiN verwezenlijkt haar visie en missie door mensen te mobiliseren, goederen en middelen te verzamelen en deze in te zetten bij eigen projecten of hiermee projecten van anderen te ondersteunen. Daarbij is GAiN zowel gericht op ontwikkelingssamenwerking voor de langere termijn alsmede op het verlenen van noodhulp bij rampen.

Financiën

Het werk van stichting GAiN is mogelijk door de giften die we ontvangen. In totaal gaat 90% van de giften naar de doelen van de organisatie. De overige 10% wordt ingehouden voor overheadkosten, zoals communicatie, fondsenwerving en organisatie. Zowel de directeur als het grootste deel van de medewerkers zamelt via partnerschap zelf hun inkomen in. GAiN heeft geen permanent kantoor en werkt veel digitaal. Daarmee hebben we een unieke positie.
Meer weten? Bekijk het jaarverslag van 2019 met de cijfers van dat jaar én de verhalen achter de cijfers.

Korte geschiedenis

GAiN internationaal is in 1990 ontstaan uit een samenwerking van meerdere nationale, maar aan elkaar verwante, hulporganisaties. De organisaties bleven onafhankelijk maar werken samen onder dezelfde naam in één groot netwerk (GAiN). Inmiddels heeft GAiN elf kantoren, is actief in meer dan veertig landen en heeft wereldwijd meer dan 10.000 vrijwilligers. Door de jaren heen zijn goederen en financiën ter waarde van honderden miljoenen euro’s gedistribueerd. GAiN is sinds 2008 ook in Nederland vertegenwoordigd. Hier hebben we nu achttien medewerkers en bijna tweehonderd vrijwilligers.

Stichting GAiN Holland is een partnerorganisatie van stichting Agapè Nederland.

GAiN is gevestigd in Australië, Canada, DuitslandEngeland, Filippijnen, Nederland, Oostenrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, en Zwitserland. GAiN Worldwide.

Werken bij GAiN

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich samen met ons in willen zetten voor Gods koninkrijk. Op deze site vind je een overzicht van actuele vacatures. Mocht jouw expertise er niet tussen staan, maar denk je wel toegevoegde waarde te kunnen bieden, neem dan gerust contact met ons op.