Israël ontwikkelingshulp

GAiN (Global Aid Network) verbindt zich, in vriendschap en wederzijds respect, met het Joodse volk. In de opdracht de wereld te herstellen (tikoen olam) met recht en gerechtigheid. GAiN helpt daarom mensen in nood, onafhankelijk van religie, overtuiging of etniciteit. Elk mens telt.

GAiN projecten in Israël zijn van betekenis als teken van concrete solidariteit met land en volk Israël.

In de wereld heeft Israël weinig vrienden. Het Joodse volk ervaart toenemende druk. Antisemitisme, antipathie tegen wat joods is, onverschilligheid en onbegrip liggen nooit ver onder de oppervlakte in kerk en maatschappij. Ook in Europa, Westerse landen. Wie de Bijbelse profeten erop naslaat weet dat Israël en Jeruzalem centraal staan in de geboorteweeën van een komend vrederijk.

GAiN vraagt uw steun voor hulpprojecten, neemt u mee op reis voor een persoonlijke kennismaking en werkt samen met anderen om invulling te geven aan verbondenheid met Israël.

Holocaustslachtoffers Holocaustoverlevenden

Holocaustoverlevenden

De Shalom Houses van de Israëlische partner Helping Hand Coalition zorgen wekelijks voor ontmoetingen van Holocaust overlevenden. Vooral ouderen die alija (terugkeer) maakten uit Oost-Europa leven onder de armoedegrens. Mensen krijgen een goede maaltijd, zij ervaren dat naar hen wordt omgezien en er is plaats voor hun levensverhaal.  Veel behoefte is er ook aan culturele ontmoetingen. GAiN steunt activiteiten die de ouderen uit hun isolement halen en bemoedigen.

Samenwerking voor Israël

GAiN vindt afstemming met anderen in het Israëlnetwerk belangrijk. Is dit ook uw visie, dan gebruiken wij uw gift bijvoorbeeld voor een hulptransport samen met anderen of ten goede van een project dat we tijdens een hulpreis bezoeken. Onderstreep de visie voor samenwerking en steun via deze weg het Joodse volk en/of mensen in Israël.

Reizen

Ontdek Israël met GAiN en zet jouw talent in om jong en oud in Israël te bemoedigen. Help bijvoorbeeld enkele dagen mee in een gaarkeuken of bij een kleine (bouw)klus tijdens de reis. Geniet ook van het land. Je kunt individueel intekenen of met je eigen groep op pad.

FZS

For Zions Sake

Vanuit een magazijn/uitdeelpunt in Jeruzalem ontvangen holocaustoverlevenden, nieuwe inwoners, jonge soldaten zonder familie, en soms Arabische bewoners uit een wijk in de buurt, kleding en goederen. In Zwitserland beheert FZS een chalet waar mensen tot rust kunnen komen. Tevens is dit een uitvalsbasis om holocaustoverlevenden op Zwitserse scholen hun verhaal te laten vertellen.

domari in israelDomari in Israël

In Israël wonen 2000 Domari (verwant aan Roma), waarvan zo’n 1200 in Jeruzalem. Deze groepering ‘valt tussen alle stoelen’. Zij horen niet bij een van de erkende bevolkingsgroepen. GAiN helpt het opbouw werk vanuit het Domari gemeenschapscentrum in Jeruzalem onder leiding van Amoun Sleem.


Steun dit werk met een gift: