Dankjewel vanuit Zuid-Afrika

Al tien jaar lang worden er hulpreizen naar Zuid-Afrika georganiseerd. De hulpreizen gaan naar de sloppenwijken en arme townships in en rondom Port Shepstone. Gerrit en Nelleke van Wijngaarden zijn hier de drijvende krachten achter. Hun hart ligt gedeeltelijk in Zuid-Afrika: dat is te merken wanneer je met hen praat!  Gerrit en Nelleke nemen graag mensen mee op hun reizen hier naartoe om hen te laten delen in hun ervaringen. Tijdens de hulpreizen worden er huisbezoeken gedaan, kinderprogramma’s georganiseerd, kleine bouwprojecten gerealiseerd en er wordt gecoacht. De Amerikaanse organisatie Two Tunics heeft ter plekke een aantal crèches en scholen onder haar hoede. Door de contacten die tijdens de reizen zijn ontstaan, is besloten een zestal gezinnen maandelijks met voedselpakketten te ondersteunen.

Door de uitbraak van corona ontstond er een moeilijke situatie. De scholen en crèches werden gesloten met als resultaat dat kinderen die anders op school twee maaltijden kregen, ineens zonder eten thuis zaten. Hier moest iets gebeuren. We wilden niet alleen die zes gezinnen van een voedselpakket voorzien maar 150 gezinnen waarvan de ouders, vaak alleenstaande moeders, ineens ook thuis zaten, zonder werk. Met de hulp van alle gulle gevers hebben we acht weken lang 1000 tot 1500 mensen te eten kunnen geven. Dat is toch geweldig! 

    

En dat is nog niet alles. Toen de lockdown versoepeld werd, mochten crèches  pas weer open als ze voldoende hygiënische  maatregelen hadden getroffen. Denk dan aan schoonmaakmiddelen, mondkapjes, thermometers, rubberen handschoenen, wc-papier, zeep, alcohol, documenten en materiaal om de kinderen uitleg te geven over Covid-19. GAiN heeft 25 crèches kunnen helpen om dat te realiseren! De leidinggevenden en leerkrachten zijn heel dankbaar dat we hen op deze manier hebben geholpen. 

En hoe nu verder?  Wat de gezinnen betreft die we voor de lockdown ondersteunden: die blijven we helpen. En wat de reizen betreft? Het plan was om afgelopen zomer een laatste hulpreis naar Port Shepstone te organiseren. Helaas kon dit niet doorgaan. Toch hopen we nog één of hooguit twee keer een gezinsreis te organiseren. Langzaam maar zeker worden zaken ook zonder ons, door hen zelf opgepakt. We coachen de medewerkers van Jesus Voice Kingdom Ministry, onze partner ter plekke, zodanig dat ze zelfstandig hun activiteiten kunnen voortzetten.  Als je een keer mee wilt op reis, houd dan onze site in de gaten. Bedenk dat deze reizen een grote impact kunnen  hebben op je gezin!