De situatie

Oekraïne is een groot land. Politieke onrust en wisselende overheersers hebben door de eeuwen heen de stabiele opbouw van de samenleving bemoeilijkt. Sinds een paar jaar zijn onrust en geweld weer toegenomen en dat duurt nog steeds voort. Een oplossing is niet makkelijk voorhanden. Er spelen veel zaken die erg complex zijn. De bevolking heeft hier veel onder te lijden. Vooral de Roma bevolking krijgt minder of helemaal geen kansen en leeft vaak in armoede. Er zijn veel organisaties actief in Oekraïne. Toch zijn er nog veel dorpen en steden waar vrijwel niemand helpt. Daar wil GAiN zelfstandig of samen met anderen bijdragen aan nieuwe kansen, speciaal voor kinderen en jongeren.

Hoe helpt GAiN?

Hangjongeren
GAiN werkt samen met voorganger Sergey. Hij spreekt hangjeugd uit de plaats Lutsk aan. Hij runt een huis met een tienercafé; een plek waar jongeren zich thuis en veilig voelen. De jongeren komen vaak al vroeg in aanraking met drank, drugs en huiselijk geweld en leren daardoor op een verkeerde manier te overleven. Sergey helpt jongeren zin en richting in het leven te vinden vanuit de liefde van God.

Roma kinderen
GAiN ondersteunt en organiseert, samen met lokale partners, vakantiebijbelweken. De kinderen ervaren tijdens zo’n week dat ze gezien worden en mee mogen doen. De boodschap van het evangelie helpt hen te begrijpen dat ook zij geliefd zijn. Is het vertrouwen van de kinderen eenmaal gewonnen, dan versterkt het kinderwerk het verlangen iets van het leven te maken. De ouders en grootouders worden gedurende de vakantiebijbelweken ook betrokken bij hetgeen hun (klein)kinderen doen. Door deze opzet zijn er inmiddels mooie ontwikkelingen op gang gekomen. Zo is het kerkgebouw uitgebreid met schoollokalen en zijn er twee leraressen aangesteld. Kinderen krijgen de mogelijkheid taal-, reken- en schrijflessen te volgen. Er wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan algemene ontwikkeling, voorlichting, hygiëne, gezonde leefstijl en omgangsvormen. Ouders komen ook naar de school om te vragen of ook zij dit soort lessen kunnen gaan volgen. 

Wat doet GAiN in Oekraïne?

Een aantal keer per jaar verzorgt GAiN hulptransporten naar Oekraïne. We brengen daar veel verschillende goederen. De hulptransporten zijn altijd vraaggestuurd; op die manier weten we dat we alleen goederen sturen die ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt. Daarnaast ondersteunen we de eerder genoemde projecten onder Roma kinderen en hangjongeren op financiële wijze.

Plaatsen van hulp
GAiN biedt hulp in Lutsk en tevens in een aantal steden en dorpen in de Karpaten.

Help ons helpen! 

Uw steun voor het werk in Oekraïne is erg welkom! U kunt GAiN helpen het werk in Oekraïne voort te zetten door een gift te geven. Neem voor meer achtergrondinformatie op met de projectleider Jan Boonen via het contactformulier

Archief

S.O.S. Ukraine
25-02-2022