Noodhulp Pakistan 2010

De waterramp in Pakistan en aangrenzende landen heeft grote gevolgen voor de bewoners. In de Pakistaanse stad Gaje Khawar wonen 3500 mensen. Het is de plek waar GAiN drie maanden hulp verleende.

Hulpbehoefte en -voorziening
De belangrijkste behoeften van de bewoners zijn: voedsel, tenten, borden en medische assistentie. GAiN heeft tassen voedsel verstrekt gevuld met meel, rijst, peulvruchten, broodjes, zout en bakolie. Vier lokale medewerkers en zes vrijwilligers coördineerden  drie maanden lang de werkzaamheden. Daarnaast werd een zeskoppig medisch team samengesteld met twee artsen en vier verpleegkundigen.

Noodhulp als vriendschapsevangelisatiemiddel
Met het project wil men vriendschap sluiten met de lokale bevolking door met hen te bidden (via gebedsverzoeken). In de drie maanden getuigden de medewerkers middels hun levensstijl. Waar mogelijk verspreidde ze Bijbelse lectuur.

Akmals verhaal
GAiN koos dit gebied mede om Akmal*, een winkelier, te helpen in het verspreiden en uitdragen van het evangelie. Via een familielid is hij tot geloof gekomen door het leven van de Bijbel. Hij woont echter in een stad waar weinig tot geen christenen wonen. Na zijn bekering keerde zijn eigen familie zich tegen hem en verhuisde hij.

Tien jaar later was de haat en nijd in de familie minder aanwezig. Toen Akmals broer Jalaal* ernstig ziek was bad Akmal een week lang voor zijn doodzieke broer. Na een aantal dagen herstelde Jalaal wonderbaarlijk en besefte dat dit geen toeval was en raakte geïnteresseerd in de God van Akmal.

* Niet de echte naam