Noodhulp in Erbil Irak

Vluchtelingencrisis in Irak

Vanwege de aanhoudende vluchtelingenstroom in Irak was het DART- team (Disaster Assistance and Response Team) van GAiN uitgezonden (december ’16 – maart ’17) ter ondersteuning van lokale partners. Het team assisteerde bij de distributie van hulpgoederen in vluchtelingenkampen en reeds bevrijde dorpen en hielp o.a. bij het opzetten van wederopbouwprojecten. Inmiddels zijn er zes trucks met hulpgoederen aangekomen en verspreid. Ter plaatse bekeek het team de hulpvragen en kocht, indien voorhanden, ter plekke aanvullende goederen en voedsel in. 

Noodhulp in Erbil Irak

Sinds het offensief van het Iraakse leger, in samenwerking met de Koerden, om de door IS bezette dorpen en steden te bevrijden, is de nood in Irak ongekend. Een golf van geweld trekt door het land en dwingt mensen om te vluchten en onder extreem zware omstandigheden in vluchtelingenkampen te leven.

Internationaal team

Het team bestond uit verschillende nationaliteiten en bevatte diverse Nederlanders. Het team was, in verschillende samenstellingen, drie maanden actief in deze regio.

Wat kunt u doen?

Er blijft dringend behoefte aan giften om noodhulp mogelijk te maken.
Laat uw hart spreken, wees vrijmoedig en geef!

Doneer knop

Liever zelf overmaken? Dat kan op rekeningnummer NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Amersfoort (vermeld hierbij ‘Code 905 – Irak’)