Noodhulp Haïti 2010

Op dinsdag 12 januari 2010 beefde de Haïtiaanse grond. In minder dan tien seconden vielen meer dan 220.000 slachtoffers. In de daaropvolgende periode gebeurde er veel; kerken verleenden hulp in de vorm van het distribueren van tenten en voedsel en het bieden van trauma-counseling.

GAiN stelde lokale kerken in staat om de liefde van Jezus te tonen aan hen die verstrikt zaten in de Voodoo. Veel kerken stroomden vol en vele mensen ervoeren dat God de enige betrouwbare is. Het is een wonder dat wij door het simpel geven van geld, goederen en mankracht, Gods aanwezigheid gestalte mogen geven.

Gezin voor hun ingestrote huis in Haïti

Los van onze bijdragen, was God zelf duidelijk aan het werk in Haïti. Dit blijkt uit de vele getuigenissen die we ontvingen van Haïtianen, In elk getuigenis vernemen we dat, in barre omstandigheden, mensen Hem erkennen als Redder.

Een voorbeeld is een weeshuis dat volledig werd verwoest tijdens de aardbeving. Momenteel is het centrum tijdelijk gehuisvest aan de rand van Port-au-Prince en biedt onderdak aan 75 thuisloze dakloze kinderen. GAiN wil opnieuw de kinderen een veilig onderdak geven en werkt aan de wederopbouw van een weeshuis. Daarnaast wordt een gemeenschappelijke school en de bouw van een plaatselijk ziekenhuis gebouwd.

“Onze visie is om middels het weeshuis een plek te bouwen voor kinderen, waar ze zich kunnen veroorloven om gewoon kind te zijn. We willen hun trieste verleden helpen te verwerken, en dit doel kan worden bereikt door te investeren in de kinderen en daarmee in hun toekomst.” Aldus Raphael Funk uit Duitsland.

De bouw van het magazijn en distributiecentrum is bijna afgerond en zal een toegankelijke locatie zijn om containers met hulpgoederen te distribueren en verspreiden onder de Haïtiaanse bevolking. GAiN zal de komende tijd hulp blijven verlenen door het verzenden goederen en uitzenden van (medische) specialisten.

Opsomming

  • 55 zeecontainers naar Haïti gestuurd;

  • Goederen ter waarde van 5,7 miljoen euro verzonden;

  • Tientallen westerse teams gingen aan de slag in Haïti;

  • Groei van kerkbezoek in Chambrun, van 125 naar bijna 1000 bezoekers

In 2016 werd Haiti opnieuw getroffen door natuurgeweld, toen orkaan Mathew grote schade aanrichtte.

GAiN blijft betrokken bij Haiti en met name door ondersteuning van het kindertehuis Ca-ira.

lees meer knop