Noodhulp Ethiopië

Noodhulp Ethiopië

De semi-nomadische Borena stammen verzamelen zich jaarlijks op een ontmoetingsplek in Ethiopië. Nu het overgrote deel van hun vee dood is door de hongersnood in de Hoorn van Afrika, zijn de traditionele veehouders voor onbepaalde tijd samen.

Borena-bevolking-voedselprogramma

Inmiddels zijn lokale vrijwilligers begonnen aan de voedseldistributie: 8500 kilo maïs, olie, suiker en melk. Om te zorgen dat de verdeling eerlijk verliep zijn er genummerde polsbandjes uitgereikt. Een voedingsdeskundige en een veiligheidsteam van de regering waren aanwezig om te helpen.

De Borana bevolking ontleent haar identiteit aan het behoud van gezonde kuddes. Ze vinden het beschamend om te bedelen voor hun levensonderhoud. Voor de lange termijn onderzoekt GAiN de mogelijkheid om diepwaterputten te boren. Daarnaast worden er enkele geiten, koeien en ezels gekocht, zodat de kuddes herstellen.

GAiN Nederland droeg € 10.000,- bij aan het voedselprogramma. Dit konden we omdat u ons hiervoor het geld gaf. Dank voor uw betrokkenheid en steun!

De droogte is een aanhoudend probleem, hulp blijft nodig. We zoeken naar structure oplossingen, zoals het boren van waterputten. Dit is een langdurig en kostbaar traject maar zorgt op de duur wel voor een duurzame aanpak van het probleem. We vertellen u graag meer over ons Water for Life traject.

lees meer knop