Oorlogen, rampen, natuurgeweld, het journaal is er vol mee. GAiN helpt door het bieden van (nood)hulp, onder andere via het rampenteam DART.

DART

DART betekent Disaster Assistance and Response Team. Dit team komt in actie na heftige (natuur)rampen. Afhankelijk van de ramplocatie en beschikbare medewerkers wordt een internationaal team samengesteld. Het team bestaat uit capabele mensen die hun tijd beschikbaar stellen. 

Voor meer informatie over DART kijk op www.dartgain.eu .

Paraatheid

Jaarlijks vinden er wereldwijd grote en kleine rampen plaats met gemiddeld zo’n 250 miljoen slachtoffers als gevolg. GAiN is actief in rampenbestrijding en staat 24/7 paraat. Als zich een ramp voordoet, wordt door de GAiN-directeuren besloten welke actie volgt. Het gaat dan om vragen als: Gaat GAiN hulp verlenen? Welk land is leidend? Helpt GAiN via partners of komt GAiN zelf in actie? 

Van noodhulp naar structurele hulp

Als DART uitrukt, biedt het eerste hulp, deelt (nood)hulpmiddelen uit en inventariseert wat er nodig is. Vervolgens komen er via acties en donaties financiële middelen beschikbaar om hulp te verlenen. Als het mogelijk is om langdurig hulp te verlenen, wordt een meerjaren- en wederopbouwplan opgesteld. 

Ervaring met noodhulpverlening

Inmiddels heeft GAiN internationaal behoorlijk wat ervaringen met noodhulp(verlening). GAiN is verbonden met een wereldwijd netwerk in 190 landen en werkt vaak samen met lokale kerken en organisaties. Daardoor kan GAiN hulp leveren in gebieden met de meest kritieke behoeften.

Actueel

Noodhulp voor Lesbos (2020)

Noodhulp voor Irak (2017)


Overzicht GAiN noodhulp acties:

Irak | distributie en wederopbouw in Koerdische autonome regio (2017)

Irak | distributie aan vluchtelingen in Koerdische autonome regio (2014-2017)

Irak 2017-1 | Irak 2017-2 | Irak 2017-3 | Irak 2017-4

Haïti | Noodhulp na orkaan Mathew (2016)

Filippijnen | voedselpakketten en wederopbouw hulp na supertyfoon Haijan (2013)

Oost-Europa | bestrijding extreme winterse omstandigheden met haardhout en gaarkeukens (2012)

Ethiopië | Droogte en hongersnood, voedselhulp aan Borena bevolking. (2011)

Japan | Tsunami en Nucleaire ramp; hulp via CCCJ en Crash Japan (2011)

Albanië | Overstromingen, goederen gebracht en verslaglegging gedaan (2011)

Pakistan | Overstromingen, containers verzonden (2010)

Haïti | DART Noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving (2010)

Filippijnen | DART Noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Ketsana (2009)

Myanmar | DART Noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Nargis (2008)

Haïti | DART Noodhulp aan slachtoffers van overstromingen (2008)

Pakistan | DART Noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving (2005)

New Orleans | Verstrekken van voedsel, water en dekens; Orkaan Katrina (2005)

Sri Lanka | Dringende voedselhulp, kleding ed. voor tsunami-slachtoffers (2004)

Indonesië | Verstrekken van voedsel, hygiëne aan tsunami-slachtoffers (2004)

Soedan | DART Verstrekking van voedsel aan vluchtelingen in Darfur (2003)

Irak | DART Steun aan ontheemden na de Golfoorlog (2003)

Afghanistan | DART Steun aan terugkerende vluchtelingen na val Taliban (2002)


Meer informatie:

Dick van Suilichem | 06-53837898 | Geven aan rampen