Blijf op de 'hoogte'

Op deze pagina hebben we bewust gekozen voor een kijkje van bovenaf. Een 'helicopter view'.

We kunnen ons druk maken over wat ons op aarde bezig houdt. Maar laten we vooral niet vergeten dat God alles overziet! Wat God betreft gaat het van boven naar beneden...

We zijn vaak zo druk met alles wat voor ons ligt, dat we vergeten dat:

  • God over ons waakt
  • God DOOR ons gebed betrokken wil worden bij waar we mee bezig zijn. Zo staat er in Spreuken 16:3 - "Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken."
  • God ons voorstelt om het makkelijk te maken, door te gaan wandelen in de goede werken die HIJ voor ons heeft voorbereidt (Efeze 2:10).


De vraag voor jou is: ben je DEELNEMER of TOESCHOUWER?

 ------ Schrijf je in voor de  of voor de  of 

wordt donateur/vrijwilliger, of ga mee op reis!