Nalatenschappen

U kunt het werk van GAiN steunen door de stichting op te nemen in uw testament. Dat kan door GAiN tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor GAiN op te nemen in uw testament. Als ‘goed doel’ hoeft GAiN geen successierechten te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat uw bijdrage voor honderd procent ten goede komt aan de organisatie en daarmee aan de hulpbehoevenden. Een testament moet altijd via een notaris worden opgemaakt.

GAiN als erfgenaam

U kunt GAiN in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt GAiN (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan GAiN te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan GAiN na te laten en een bepaald percentage aan familieleden of aan andere goede doelen.

Legaat voor GAiN

Als u GAiN een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan GAiN wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals bepaalde (kunst)voorwerpen, inboedel of een huis.

Meer weten

Geld nalaten en meer informatie daarover vindt u op testamenttest.nl. Wilt u GAiN opnemen in uw testament, neem dan contact op met Dick van Suilichem via ons contactformulier, of 085 - 484 4616.