Hulp in Albanië na aardbeving

Foto Gent Shkullaku/AFP

December 2019:

Eind november werd Albanië getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Sindsdien volgden honderden naschokken. Nu wordt Albanië vaker getrokken door een aardbeving, maar deze heftige aardbeving heeft in verschillende steden veel schade aangericht. Daarbij zijn ruim 50 mensen om het leven gekomen en honderden mensen gewond geraakt. De regering had direct de noodtoestand afgekondigd in de getroffen gebieden rond Durrës en Tirana. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt, zij verblijven in tentenkampen, hotels, opvangcentra en andere gebouwen.                                                                                                Foto Florian Goga/Reuters

Nadat de reddingwerkers klaar waren en de ravage in beeld gebracht was, kon de verdere hulpverlening op gang komen. GAiN werd gevraagd hieraan zijn bijdrage te leveren. Een internationaal DART-team (Disaster Assistance and Response team) van 3 personen werkte van half december tot half januari in de getroffen gebieden en ondersteunde daarbij de lokale samenwerkingspartner, Agapè. Vanuit GAiN Nederland werd ook een transport met hulpgoederen voorbereid in nauw overleg met de partners ter plekke. De vrachtauto met hulpgoederen vertrok begin januari.

Update 8 januari 2020:

Na een voorspoedige reis kwam op dinsdagavond 7 januari de GAiN-vrachtauto, gevuld met kleding en dekens, aan in Tirana. De truck kon gelijk gelost worden zodat de spullen onder de inwoners die veel kwijtgeraakt zijn, verdeeld konden worden. Wij werken eraan om een tweede transport te laten plaatsvinden.

Foto's links: vrachtwagen onderweg (op de grens met Albanië) en lossen hulpgoederen in Tirana.

Uw steun is hard nodig in de vorm van gebed, hulpgoederen en/of een donatie. U kunt goederen inleveren via onze inzamelpunten. Doneren kan via NL29ABNA0451636015, code 920 Noodhulp fonds.

Foto's hieronder van het rampgebied waar het DART-team gewerkt heeft.