Hoop voor kids in Kibera

Nadat Willem en Ina Terpstra door een preek van Tiemen Westerduin geïnspireerd raakten om een kinderdagcentrum (Day-care-centrum) te bouwen in de sloppenwijk Kibera in Nairobi is er veel gebeurd.

De opzet is om in 5 jaar tijd een gebouw met keuken en sanitaire voorzieningen neer te zetten dat tevens dient als gemeenschapscentrum. Hier staat de opvoeding centraal van het jonge kind, worden cursussen gegeven en is er een Day-care-centrum.

Cirkel van armoede doorbreken

De eerste periode hebben zij samengewerkt met een Keniaan die als visie heeft om de cirkel van armoede te doorbreken door bij hele jonge kinderen te beginnen. Die visie hebben zij overgenomen. Als kinderen de eerste jaren van hun leven geen stimulans krijgen om te ontwikkelen en daarbij slechte voeding krijgen, dan beginnen ze al met een grote achterstand als ze naar school gaan met 6 jaar. Deze achterstand is haast niet meer in te lopen. Met als gevolg dat de meeste van deze kinderen eenzelfde toekomst wacht als hun ouders.

Inmiddels zijn Willem, Ina en het project onderdeel van GAiN en zetten wij ons met hen in om dit doel te halen.

Onverwachte hulp

In 2016 werd de start gemaakt met de bouw. Het gebouw dat toen gerealiseerd is wordt inmiddels volop gebruikt door allerlei groepen. Maar om er ook daadwerkelijk een professioneel Day-care-centrum te runnen moet er nog veel gebeuren. Hiervoor werken we samen met de organisatie KIDOGO. Deze organisatie heeft als doel om goede kinderdagverblijven op te zetten en traint hiervoor lokale mensen.

Op afstand de zaken regelen in Kenia is lastig. Op het moment dat zaken niet lopen is daar opeens het echtpaar Bus! Zij zijn begin oktober afgereisd naar Kenia en blijven daar tot het voorjaar van 2018. Dit echtpaar gaat het hele project ter plaatse leiden. Zij voeren de contacten met KIDOGO en ondersteunen het hele proces.

Uiteraard zijn wij hier heel blij mee. De familie Bus voelt zich geroepen door God om daar aan de slag te gaan. Hun doel is dat als zij weg gaan er, door een professioneel team, kinderen opgevangen worden in het Day-care-centrum. Dat zij liefdevol opgevangen en verzorgd worden en een stevige basis voor de toekomst hebben.

Voor ons heel bijzonder dat deze mensen op ons pad gekomen zijn en het werk ter plekke op zich nemen. Wij zien dit als bevestiging dat dit project Gods bedoeling is.

Uitbouw

Willem en Ina gaan begin november opnieuw voor 2 weken naar Kenia. Zij hopen daar samen met het echtpaar Bus een plan de campagne te maken voor o.a. de bouw van een keuken en een toiletgebouw.

Zelf naar Kenia?

GAiN wil jaarlijks een reis organiseren om naast daadwerkelijke hulp ook culturele uitwisseling te bevorderen. Gaat u mee?