Lesbos november kort 2017

Lesbos november 2017

Vandaag draaien we avonddienst in het kamp Moria.

De avonden worden hier echt frisser en veel mensen slapen hier in een dun nylon tentje. Ik zou graag foto’s laten zien van de meest schrijnende mensonterende situaties om de wereld wakker te schudden, maar dan breng ik het werk van Eurorelief in gevaar en is GAiN niet meer welkom om te helpen. De wereld moet eerst weer rampen zien om wakker geschud te worden. Neem van mij aan, dat die ook hier gebeuren als diezelfde wereld niets onderneemt.

lesbos toiletten schoonmaken na calamiteitZijn er ook andere kampen! Waar het beter is? Ja; die zijn er, maar daarmee los je de problemen van het hele drama niet op! Gisteren zijn er helden en heldinnen geweest, die de toiletproblemen trachtten op te lossen. Letterlijk stront scheppen, omdat de voorzieningen kapot waren.
Ik weet, wat het is, want mocht het afgelopen voorjaar ook doen.
Jullie zijn kanjers mensen!

Er moeten letterlijk meer doden vallen door ziekte of wat voor omstandigheden ook om weer aandacht te krijgen.
GAiN is bereid om naast hun andere projecten ook hier meer te helpen, maar dan moeten ze wel zich gesteund weten door de achterban.

Hoe? Geld, materialen en vrijwilligers ...... HELP HEN!!

Gert Jan, een reisdeelnemer 

doneer knop

knop naar reizen