Lesbos november 2017

Het dichtstbevolkte stukje van de wereld
Kamp Moria Lesbos | GAiN November reis

“Wat mij opvalt”, vertelt Gert Jan, reisdeelnemer van de afgelopen GAiN reis naar Lesbos, “is dat het kamp veel dichter bevolkt is dan de vorige keer. Het kamp Moria heeft op dit moment de twijfelachtige eer het dichtstbevolkte stukje van de wereld te zijn. Ik heb op een avond haast letterlijk mij moeten verdedigen om een bed vrij te houden voor een oma van 102 jaar in de tent van de New Arrivals. Het bed was al van een paar Afghaanse jongens afgepakt. Ik heb hen proberen duidelijk te maken, dat ik hun ogen en oren wil zijn voor de wereld om te laten weten, in welke  bizarre omstandigheden zij verkeren. In één van mijn berichten op facebook heb ik geschreven, dat er op sommige plekken zelfs geen ruimte was voor de ratten, zo overvol was en is het kamp. Dit moment in de tent van de New Arrivals was één van die momenten dat we inwendig en uitwendig gehuild hebben vanuit een gevoel van onmacht.

Euro Relief, onder wiens vlag wij mogen werken als GAiN, geeft mij in de loop van ons verblijf de indruk vanuit diezelfde onmacht het ene gat met het andere te dichten. Dweilen met de kraan open. De medewerkers krijgen bij de start ‘s morgens al de opdracht dat ze tegen alle vragen bij voorbaat ‘nee’ moeten verkopen. Heel frustrerend. Het is de ene dag: ‘no pallets today’, de volgende dag ‘no blankets’, terwijl de nachten al best kouder worden. De depressiviteit heeft de overhand in het kamp. Mensen worden agressief met alle gevolgen van dien. Één avond moesten we onze diensten plotseling staken, omdat er onderling gevechten uitbraken en wij als vrijwilligers buiten de poort moesten wachten. Er kwam politie aan te pas met traangas.

Hebben wij als GAiN dan niets kunnen bijdragen daar? Nou zeker wel!

Op zaterdag was er een High Tea, waar de vrouwen konden breien onder het genot van thee en iets lekkers. Ook werd er met make up gewerkt, wat wij meegebracht hadden. Na een verzoek van Euro Relief om wol mee te brengen, hadden de reisdeelnemers van GAiN hier rijkelijk gehoor aan gegeven. Een vrouw uit Irak vertelde, dat dit haar mooiste dag tot nu toe in Moria geweest was.

Op zondag vertelde een Afrikaanse jongeman voor ons als vrijwilligers gebeden te hebben ‘at the service’. Zo lief en bemoedigend. Een andere keer zei een moslim dat wij zo vriendelijk en lief voor hen waren. Mijn antwoord was, dat wij die liefde van ‘boven’ kregen en graag door wilden geven.

Op maandag mocht ik samen met Bazel (een vluchteling) als clown door het kamp lopen om kinderen uit te nodigen voor een dans met de GAiN’ers en film nadien. Een groot succes! Je zag de sfeer in positieve zin veranderen.

Op een andere avond hebben we ouderwets op z’n Hollands pannenkoeken met jongemannen gebakken. Sommigen hadden nog nooit een pan gehanteerd, omdat in hun thuisland dit alleen door vrouwen gedaan werd.

Kortom; als GAiN’ers mochten we een klein stukje licht brengen in deze sombere duistere wereld!

Was het een zinvolle en leerzame reis?

Zeker wel! Het vormt je en laat je zien, wat jij hier in Nederland hebt.

Zou het van  toegevoegde waarde zijn, dat GAiN regelmatig reizen organiseert naar het kamp Moria?

Ik zou het van harte toe juichen en aanbevelen, want wij kunnen de plaatselijke medewerkers bemoedigen en activiteiten organiseren waar zij geen tijd voor hebben. Ik heb bewondering voor de vrijwilligers van Euro Relief, dat sommigen van hen al een behoorlijke tijd zich inzetten voor deze vluchtelingen.

Zij en GAiN kunnen geen politieke oplossing bieden, maar wel een stukje van God’s liefde laten zien in woord en daad”

Gert Jan Nienhuis

 

Niet lang nadat de GAiN groep terug was uit Lesbos is er een rel losgebarsten in kamp Moria. Tijdens de rel zijn er spullen van organisaties vernield, waaronder ook de spullen van Euro Relief. Alle spullen zijn uit de opslag gehaald. De brandblusser is op de tenten leeg gespoten, laptops zijn meegenomen, maar ook de spullen die de reisdeelnemers de afgelopen GAiN reis hadden meegenomen. Het team van Euro Relief, waar GAiN mee samen werkt, is nu ernstig gehandicapt in hun hulpverlening.

Het kamp dat oorspronkelijk bedoeld is voor 1.500 mensen wordt nu bewoond door 8.000 migranten en Lesbos wordt al vergeleken met een gevangenis eiland. LEES MEER!