LandkaartEthiopië staat in de top tien van armste landen ter wereld. Toch vangt het land honderdduizenden vluchtelingen uit haar buurlanden op. Dit in combinatie met een al jaren aanhoudende droogte zorgt voor extra interne spanningen en veel honger en dorst. Met als direct gevolg het overlijden van vee, kinderen en ouderen. 

Zowel de spanningen door het geweld in de regio als de veranderingen in het klimaat zullen echter niet binnen een redelijke tijd zijn veranderd. Daarom is het belangrijk om – naast de heel belangrijke noodhulp die nu nodig is – ook te werken aan langdurige voorzieningen.  

WaterputGAiN heeft al jaren lang projecten in het zuiden van Ethiopië om de lokale bevolking van permanente bronnen van schoon water te voorzien. Iedere diepwaterbron geeft aan 1000 mensen schoon water om zelf te drinken en de mogelijkheid om vee en planten in leven te houden. 

Wilt u meehelpen iets te doen aan die enorme problemen die we dagelijks in de media tegenkomen?  

U kunt een gift overmaken via iDEAL, een machtiging of eigen telebankieren naar NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN (onder vermelding van Code 7067 – El Nino waterputten Ethiopië).

Doneer hier