Anbi status en Jaarplan

anbi logoIn al haar hulpverlening is GAiN afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven, scholen en andere organisaties. Medewerkers van GAiN zijn voor hun salaris ook afhankelijk van giften en hebben over het algemeen een vriendenkring opgebouwd die hen zowel met gebed als financieel ondersteunt. Al uw giften aan een ANBI zijn belastingaftrekbaar.


Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van hulpbehoevende personen door het verlenen van humanitaire hulp, het inzamelen van allerlei hulpgoederen en de verdeling ervan aan de in het binnen- en buitenland levende behoeftige personen.

Financiële jaarrapport

Het GAiN jaarverslag en de jaarrekening 2017 zijn goedgekeurd door de accountant en het bestuur.

Bekijk het jaarverslag hier.

U kunt hier de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 bekijken.

Beleidsplan

Elk jaar maken we een jaarplan (2017). Daarvan laten we één pagina blank, hetwelk symbool staat voor Gods leiding bij de werkzaamheden van GAiN. (The GAiN annual plan is also available in English.)

Bestuurssamenstelling

Raad van Toezicht

Hans Pruis – voorzitter
Jolanda Oosterom – lid
Tamme de Vries – lid 
Hans van Groningen – lid

Directie

Dick van Suilichem - directeur 

Contact gegevens

(GAiN) Stichting Global Aid Network Holland
Hoofdstraat 51 | 3971 KB Driebergen | Tel: 085 – 484 4616
IBAN: NL29ABNA0451636015 | BIC: ABNANL2A
RSIN nummer: 819665460 | KvK nummer: 30243239

ga naar de contactpagina.