Hoe gaat het in Oost-Europa?

In het nieuws

De situatie in Oost-Europa is nijpend. Vooral door de maatregelen die de overheid treft om het aantal corona-besmettingen te reduceren. Arendje Menkveld (coördinator van het Christelijk Platvorm Oost-Europa) schrijft in het RD:
“De voorschriften hebben de kwetsbaarste groepen het hardst getroffen. Dit geldt met name voor de Roma. Door de maatregelen verslechterde hun toch al achtergestelde situatie verder. Vele wijken werden preventief geïsoleerd omdat ze een bedreiging voor de samenleving zouden vormen.” De schrijver gaat verder door te vermelden dat de Roma geen toegang tot schoon water en gezondheidszorg hebben. Positief is dat verschillende organisaties oog hebben voor hun eerste levensbehoeften.

Roemenië: Rekab

Onze partners in Roemenië ervaren dit aan den lijve. Eén van hen is Areke Wigmans. Zij werkt sinds 2005 in het noordwesten van Roemenië. Ze startte daar ‘Rekab’, een dagopvang voor kinderen. Ze vertelt:

“De situatie vanwege het coronavirus is hier nogal heftig. Vanaf 10 maart zijn de scholen dicht en die gaan pas in september gedeeltelijk weer open. Dat betekent dat er een half jaar geen activiteiten kunnen zijn. Een ramp voor de zigeunerkinderen, die nu verstoken zijn van onderwijs en terugvallen in een houding van gemakzucht. Sinds 15 mei zijn er wat versoepelingen in de maatregelen, maar gezien de vele besmettingen wordt er gevreesd voor nieuwe beperkingen. Er zijn veel ontslagen gevallen in fabrieken en op bedrijven, waardoor veel zigeuners nu zonder werk zitten. Juist vandaag (maandag 6 juli, red.) gaat er een bus vol zigeuners naar Hongarije om daar te werken in de agrarische sector, zodat er hopelijk wat geld binnenkomt. De prijzen van de levensmiddelen zijn fors gestegen. Het land was economisch aardig aan het opkrabbelen, maar door deze crisis gaan we weer een aantal jaren terug in de tijd. Bij stichting Rekab zijn alle medewerkers in de WW gegaan. Wij gebruiken deze periode nu om te reorganiseren. Het heeft een enorme impact op alles, maar wij verliezen de moed niet! God staat erboven, Hij heeft alles vast in handen. De Heer regeert!”

Wat is er nodig?

Hugo Baas, projectleider voor Roemenië, voegt nog toe dat er onder de Roma echt behoefte is aan voedsel. Onlangs is er een transport met ‘de potten van HAK’ die kant op gegaan. Financiële bijdragen worden gebruikt om de mensen te eten te geven.

Slovenië

In Prekmurje in Slovenië is de situatie iets anders. Bij onze partners daar zijn weinig corona gevallen bekend. Toch zijn ook daar allerlei maatregelen genomen. Janine van Zoest, projectleider voor Slovenië, vertelt dat pastor Anton Sukič van de pentecostal church, dagelijks contact heeft met de Roma binnen de projecten. Dit is voor hen heel belangrijk omdat de huiskringen, kinderclubs en andere bijeenkomsten en (huis)bezoeken zijn gestopt. Deze bijeenkomsten worden vooral gemist door de christenen onder de Roma, die soms in een omgeving leven waar zij veel tegenstand ervaren.
Waarschijnlijk starten alle lopende projecten weer vanaf september. In de afgelopen maand hebben er wel kerkdiensten plaatsgevonden. De Roma in de settlements worden daarvoor opgehaald, omdat ze vaak niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen.

Bid u met ons mee voor de Roma in Oost-Europa?