Hier is Water for Life begonnen

LandkaartGAiN Canada werd door de toenmalige regering van het land uitgenodigd om diepwaterbronnen te slaan voor de mensen op het platteland. Op bezoek bij de president en diens vrouw werd duidelijk dat het voor hen niet alleen om schoon water ging, maar ook om de bevolking in contact te brengen met het levende water, een dubbel getuigenis van Gods liefde!

En nu hebben al meer dan een miljoen mensen dat getuigenis meegemaakt! 

Halverwege februari 2018 werd gevierd dat de 1000ste diepwaterbron in Benin geopend werd!

Boren van putEn, door het werk van onze zusterorganisatie die een stuk nazorg doet inclusief het vertonen van de ‘Jesus' film, hebben er nu meer dan 10.000 mensen aan bijbelstudiegroepen deelgenomen en er zijn meer dan 365 kleine kerken opgestart.

Diep onder de grond zit voldoende schoon water om te helpen. Alleen in Benin hebben nu al 1000 dorpen inmiddels een goed werkende pomp die voldoende schoon water levert voor de bevolking in de omtrek. Maar er staan daar ook nog zo’n 2000 dorpen ‘op de wachtlijst’…

Meer info

Archief

Een rollercoaster van een zendingsreis!
09-02-2017