Benin | Medische plattelands klinieken ingericht, uitzenden van medische- / traumateams en waterputten geslagen.