Anbi status en Jaarplan

anbi logoIn al haar hulpverlening is GAiN afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven, scholen en andere organisaties. Medewerkers van GAiN zijn voor hun salaris ook afhankelijk van giften en hebben over het algemeen een vriendenkring opgebouwd die hen zowel met gebed als financieel ondersteunt. Al uw giften aan een ANBI zijn belastingaftrekbaar.


Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van hulpbehoevende personen door het verlenen van humanitaire hulp, het inzamelen van allerlei hulpgoederen en de verdeling ervan aan de in het binnen- en buitenland levende behoeftige personen.

Financiële jaarrapport

De GAiN jaarrekening 2016 is goedgekeurd door de accountant en het bestuur.

Tevens is er een jaarverslag 2016 beschikbaar.

Beleidsplan

Elk jaar maken we een jaarplan (2017). Daarvan laten we één pagina blank, hetwelk symbool staat voor Gods leiding bij de werkzaamheden van GAiN. (The GAiN annual plan is also available in English.)

Bestuurssamenstelling

Mark de Boer – voorzitter
Robert de Bruijn – secretaris
Tamme de Vries – financiën

Contact gegevens

(GAiN) Stichting Global Aid Network Holland
Hoofdstraat 51 | 3971 KB Driebergen| Tel: 085 – 484 4616
IBAN: NL29ABNA0451636015 | BIC: ABNANL2A
RSIN nummer: 819665460 | KvK nummer: 30243239

ga naar de contactpagina.